Badania krakowskich naukowców: uczniowie preferują zajęcia w szkole


Niemal połowa uczniów krytycznie ocenia zajęcia zdalne, bo nie poszerzają wiedzy tak jak lekcje tradycyjne – wynika z badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Psychospołeczne skutki kwarantanny wśród uczniów były tematem badań „Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny COVID-19” przeprowadzonych w szkołach średnich. Badacze zapytali młodzież m.in. o stosunek do zdalnej edukacji oraz ocenę zagrożeń, które mogą pojawić się w związku z kilkutygodniowym zawieszeniem zajęć i obostrzeniami wprowadzonymi w walce z koronawirusem. W sondażu online udział wzięło 1768 uczniów.

Z danych wynika, że lekcje zdalne/online nie cieszą się uznaniem krakowskiej młodzieży. „Analizy wskazują jednak, że lepiej oceniają lekcje online ci uczniowie, którzy uczestniczyli w takich lekcjach niż uczniowie nieuczestniczący w zdalnym nauczaniu” – czytamy w raporcie.(…)

 

Katarzyna Piotrowiak

 

Więcej – GN nr 16-17 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 16-17/2020: