Prowadzenie lekcji na popularnych komunikatorach może być ryzykowne


Z Łukaszem Wojtasikiem z zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, rozmawia Jarosław Karpiński

 Cyberprzemoc i tzw. rajdowanie lekcji online to zjawiska, które niestety, towarzyszą zdalnemu nauczaniu. Jak nauczyciel, który prowadzi zdalne lekcje, może zadbać o bezpieczeństwo swoje i uczniów podczas takich zajęć?

– Jest kilka obszarów dbania o bezpieczeństwo w sieci. Przede wszystkim należy wybrać odpowiednią platformę do prowadzenia zajęć online. Dla wielu nauczycieli sytuacja jest nowa i trudna, ale na poziomie dyrekcji szkoły powinien być ustalony jakiś standard, powinno być przeprowadzone rozpoznanie, tak by nauczyciele korzystali tylko z takich narzędzi, które zapewniają jak największe bezpieczeństwo pracy. Chodzi o sposób logowania i kontrolowania procesu prowadzenia lekcji. Na pewno duże ryzyko stwarza prowadzenie lekcji na popularnych komunikatorach, np. na Messengerze. Podczas wyboru optymalnych narzędzi nauczyciele powinni być wspierani przez szkołę, dyrekcję, informatyków zatrudnionych w szkole.(…)

 

Więcej – GN nr 16-17 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 16-17/2020: