W świecie emocji. Jak sobie z nimi radzić?


Niegdyś uważano, że nuda jest przejawem lenistwa bądź słabości charakteru i może uchodzi dzieciom, ale nie dorosłym. XX w. przyniósł zmiany w postrzeganiu nudy, które pozwoliły ją nam… docenić

Okazuje się, że nuda odgrywa istotną rolę w rozwoju człowieka… nie tylko tego małego, ale także dorosłego. Może jednak oznaczać także stany niekorzystne dla naszego zdrowia psychicznego lub  motywować człowieka do podejmowania ryzykownych czy szkodliwych działań. Jak więc odróżnić nudę konstruktywną od niekonstruktywnej i jak sobie z nią radzić?

Nuda to złożony stan emocjonalny, który opisuje się zwykle jako nieprzyjemne uczucie zobojętnienia i wewnętrznej pustki wywołane niedostateczną stymulacją, brakiem bodźców, jednostajnością i przewidywalnością sytuacji. Nuda jednak nudzie nierówna; nie tylko ilościowo (np. w zakresie nasilenia czy czasu trwania), ale także jakościowo (badacze wyróżniają różne typy nudy).(…)

 

Magdalena Goetz

Psycholożka

 

 

Cały tekst – tylko w Głosie (nr 16-17, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 16-17/2020: