Nauczyciele nękani podczas lekcji online. Jak się bronić?


Z Martyną Różycką, ekspertką NASK od cyberbullyingu, kierowniczką zespołu dyżurnet.pl, rozmawia Jarosław Karpiński

Zjawisko cyberbullyingu, czyli stosowania przemocy poprzez prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem internetu i narzędzi IT, istnieje od dawna, ale teraz to zjawisko pojawiło się w nowej odsłonie i jak się wydaje, przybrało na sile. Cyberbullyingu doświadcza wielu nauczycieli i uczniów podczas lekcji prowadzonych online.

– Tak, to nie jest nowe zjawisko, ale widzimy nowy, bardzo niepokojący trend z nim związany. Bo to już nie jest tylko cyberprzemoc, mamy do czynienia z czymś więcej, z czymś, co nawet trudno nazwać. W czasie zajęć prowadzonych online uczniowie publikują w sieci, w mediach społecznościowych czy na platformach związanych z grami informacje, jak się zalogować, jak „wejść” na te zajęcia. Umożliwiają w ten sposób udział w zajęciach swoim rówieśnikom albo po prostu jakimś obcym, anonimowym użytkownikom internetu. Te osoby robią tzw. rajdy na zdalne zajęcia. Wcześniej takie rajdy robiono na streamerów podczas pokazu gier komputerowych na żywo, na konkurentów czy przeciwników w wirtualnym świecie.(…)

 

Cała rozmowa – GN nr 16-17 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 16-17/2020: