Epidemia. Rząd zmienia przepisy dyscyplinarne wobec nauczycieli


Korzystając z epidemii koronawirusa, rząd postanowił… zmienić przepisy dyscyplinarne wobec nauczycieli. Miały być złagodzone, a są zaostrzane rozwiązania dotyczące tej grupy zawodowej!

Jeszcze 26 lutego br. po posiedzeniu MEN-owskiego Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty wydawało się, że ministerstwo edukacji poprawi i złagodzi przepisy dyscyplinarne dotyczące nauczycieli.

Problem pojawił się po ostatniej, przeprowadzonej w czerwcu 2019 r. nowelizacji Karty Nauczyciela. Sejm wprowadził wtedy do Karty rozwiązania pozwalające na karanie nauczycieli dyscyplinarnie za uchybienia przeciwko porządkowi pracy określone w art. 108 Kodeksu pracy. Chodzi o drobne uchybienia przeciwko organizacji pracy, przepisom bezpieczeństwa i higieny, przepisom przeciwpożarowym itp. Od 1 września ub.r. nauczyciel może więc otrzymać za nie dyscyplinarkę, jeśli przy tej okazji zostało naruszone „dobro dziecka”. Przy czym pojęcie „dobro dziecka” nie zostało nigdzie zdefiniowane, w efekcie czego dyrektorzy zaczęli kierować do rzeczników dyscyplinarnych sprawy, które normalnie załatwia się na poziomie zakładu pracy.(…)

 

Piotr Skura

 

 

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos! (nr 16-17, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 16-17/2020: