Nasza propozycja jest korzystna nie tylko dla nauczycieli, ale przede wszystkim dla całej edukacji polskiej


Chaotyczny, niesprawiedliwy i prowokujący do nadużyć system trzeba ucywilizować i jednoznacznie wskazać, że za wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń odpowiada rząd i minister edukacji narodowej

Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Koleżanki i Koledzy! W imieniu obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej mam zaszczyt przedstawić Paniom i Panom Posłom obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, prosząc jednocześnie o poparcie tej kluczowej dla ponad 600-tysięcznej grupy nauczycieli sprawy. Ustawy, która po prostu poprawia dostęp do edukacji publicznej.

 

Zbieraliśmy podpisy cztery lata temu

Nasza obywatelska inicjatywa miała swoje pierwsze czytanie we wrześniu 2016 r. Wówczas decyzją wszystkich klubów parlamentarnych została skierowana do dalszych prac w komisjach edukacji i samorządu. Niestety od 2016 r. utknęła w sejmowych szufladach. Teraz, po czterech latach, wraca do Sejmu, ponieważ proces legislacyjny w poprzedniej kadencji nie zakończył się.

Wysoka Izbo! Dziś pierwsze czytanie odbywa się w zupełnie innej rzeczywistości prawnej i systemowej. W ciągu minionych czterech lat zmienił się ustrój szkolny, zlikwidowano gimnazja, wprowadzono ośmioletnią szkołę podstawową, czteroletnie liceum i pięcioletnie technikum. Zmieniła się ustawa o systemie oświaty, przyjęto nową ustawę – Prawo oświatowe, natomiast problem z finansowaniem wynagrodzeń nauczycieli pozostał bez zmian, a wręcz pogłębił się.(…)

 

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP

 

Tekst, którego nie pozwolili wygłosić w Sejmie!

Publikujemy obszerne fragmenty wystąpienia przedstawiciela komitetu inicjatywy ustawodawczej „Pensje z budżetu”. Wystąpienie to prezes ZNP w imieniu komitetu miał przedstawić w Sejmie 15 kwietnia br. Zdążył przedstawić jedynie niewielką część tego uzasadnienia projektu, a wicemarszałek z PiS odebrał mu głos. Możecie przeczytać słowa, których nie usłyszeli posłowie oraz nauczyciele śledzący w internecie obrady Sejmu. Tytuł, nadtytuł, lead, śródtytuły oraz skróty w tekście wystąpienia – od redakcji GN. Całe wystąpienie jest dostępne na stronie internetowej www.glos.pl

 

Więcej – GN nr 161-17 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 16-17/2020: