Sprawdzam! Edukacja oparta na dowodach (8)


Przekonanie o wykorzystywaniu przez człowieka jedynie 10 proc. mózgu jest bardzo rozpowszechnione. Ten mit wrósł także głęboko w kulturę popularną, czego przykładem może być „Lucy” – film Luca Bessona z 2014 r.

W poprzednim odcinku naszej serii wymieniłem siedem głównych neuromitów, które najczęściej uznawane są za fakty („Jak uczy się mózg?”, GN nr 14-15 z 1-8 kwietnia br.). Odwołałem się do badań przeprowadzonych przez Kelly Macdonald i współpracowniczki na próbie łącznie 3877 osób (Macdonald i in., 2017). Przypomnę, że badani uznawali za fakty następujące neuromity:

>> przekonanie, że ćwiczenia koordynacji motorycznej poprawiają integrację między półkulami mózgu oraz umiejętność czytania i pisania – wspominałem o tym przy okazji „gimnastyki mózgu” w odc. 2 i 4 tej serii, a dużo więcej miejsca poświęciłem w kilku odcinkach serii „Psychopedagogiczne mity” w Głosie Nauczycielskim w 2012 r. (por. też. Garstka, 2016, s. 118-127);

>> przekonanie, że pracuje jedynie 10 proc. mózgu i różnymi sposobami można zmobilizować jego niewykorzystany potencjał;

>> twierdzenie o dominacji jednej z półkul mózgowych i wynikającego z niej odmiennego sposobu uczenia się (analitycznego, linearnego i sekwencyjnego u „lewopółkulowców”, holistycznego, obrazowego i emocjonalnego u „prawopółkulowców”) – fakty przedstawiłem w odc. 6 tej serii;

>> przekonanie, że ilość spożywanego cukru wpływa na zaburzenia uwagi (np. w ADHD);

>> wiarę, że słuchania muzyki klasycznej powoduje wzrost ilorazu inteligencji (tzw. efekt Mozarta);

>> rozumienie dysleksji wyłącznie jako kłopotu z pisaniem liter w słowach tyłem do przodu (b/d, p/q, z/s) – wyjaśnienia zawierają odc. 2 i 4 naszej serii;

>> przekonanie o istnieniu sensorycznych stylów uczenia się (wzrokowego, słuchowego, kinestetycznego).(…)

 

Tomasz Garstka

psycholog

 

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos Nauczycielski (nr 16-17, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 16-17/2020: