Awans zawodowy. Kontraktowy przed metą


31 maja br. wielu nauczycieli skończyło staż na mianowanego i opracowało sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Czas przygotować się do egzaminu. Zacznijmy od wyjaśnienia najważniejszych kwestii

Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz – w przypadku nauczyciela kontraktowego – zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną (art. 9b ust. 1 KN).

 

Ważne terminy

Przypomnę kilka ważnych terminów, o których trzeba wiedzieć:

>> Są dwa terminy wydawania decyzji o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego. Otóż nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do 30 czerwca danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu w terminie do 31 sierpnia danego roku (art. 9b ust. 3 KN). Nauczycielom, którzy złożą wnioski do 31 października danego roku, organ wyda decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia do 31 grudnia danego roku (art. 9b ust. 3a KN). Im szybciej otrzymasz decyzję o nadaniu stopnia, tym szybciej możesz liczyć na podwyżkę.

>> Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne (te ostatnie dotyczą ciebie) mogą pracować w ciągu całego roku (art. 9b ust. 2 KN).

>> Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku (kalendarzowym!) uzyskania pozytywnej oceny dorobku.

>> Nieobecność nauczyciela w pracy spowodowana niezdolnością do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwająca nieprzerwanie dłużej niż miesiąc skutkuje przedłużeniem stażu o czas trwania tej nieobecności. Nieobecność dłuższa niż rok powoduje konieczność ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 5 KN). Wyjątkiem jest nieobecność związana z urodzeniem dziecka – ta może trwać rok i sześć miesięcy.(…)

 

Beata Rechnio-Kołodziej

Ekspert z listy MEN

 

Więcej – GN nr 27-28 (e-wydanie)

 Pozostałe artykuły w numerze 27-28/2021: