Ważne zmiany w „Aktywnej tablicy”. Szkoły kupią „zestawy dla nauczyciela”


Szkoły w ramach „Aktywnej tablicy” kupią sprzęt do prowadzenia zdalnych lekcji. Chodzi m.in. o laptopy, dodatkowe kamery internetowe, zestawy słuchawek i mikrofonów oraz narzędzia do terapii dzieci

Rząd pokazał projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Planowane zmiany dotyczą wykorzystania funduszy programu do zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zdalnych lekcji przez nauczycieli. Ich celem jest „udzielenie wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szkoły za granicą oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub
słabowidzących (SOSW) na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”.

 

Powód: niepewna sytuacja epidemiczna

Rząd tłumaczy to „niepewną sytuacją epidemiczną”, a także „występującymi w dalszym ciągu brakami w wyposażeniu szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne, które obecnie są użytkowane przez uczniów i nauczycieli do realizacji nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

Dlatego szkoły będą mogły w ramach programu sfinansować zakup m.in. laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.(…)

 

Piotr Skura

 

Więcej – GN nr 27-28 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 27-28/2021: