Renesans kultury Maorysów. W Nowej Zelandii wierzą w społeczeństwo wielokulturowe


Język maoryski staje się coraz popularniejszy wśród uczniów szkół w Nowej Zelandii. Powstają też coraz liczniej szkoły maoryskie. Odwiedziłem jedną z nich w niewielkiej miejscowości Mareanua nad Zatoką Bay of Plenty

Od połowy lat 80. XX w. drugim językiem urzędowym Nowej Zelandii jest język rdzennych mieszkańców tego kraju, czyli maoryski (Te Reo Maori). Wszystkie oficjalne dokumenty tego kraju publikowane są więc po angielsku i maorysku*. Także nazwy urzędów rządowych i gminnych oraz wszelkie instrukcje państwowe. Emitowane są coraz liczniejsze programy radiowe i telewizyjne w tym języku.

Przed przybyciem Europejczyków do Nowej Zelandii, a także przez wiele lat po osiedleniu się tam przybyszów z Europy, cała literatura maoryska przekazywana była z pokolenia na pokolenie ustnie. W taki właśnie sposób przetrwała do dziś znaczna jej część. Obecnie jednak sytuacja się zmieniła i wiele dzieł zostało zapisanych. Ministerstwo edukacji wydaje dla szkół specjalne podręczniki po maorysku. Są one przygotowywane przez najlepszych fachowców. Mogą z nich korzystać jednak tylko te osoby, które naprawdę dobrze znają ten język.(…)

 

Leszek Wątróbski

 

Więcej – GN nr 27-28 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 27-28/2021: