Pytanie do eksperta. Odprawa dla księdza katechety


Chciałabym się dowiedzieć czy nauczycielowi religii (księdzu) w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii przysługują roszczenia wobec pracodawcy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy? (T.R. Lidzbark Warmiński)

Nauczycielowi religii zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano umowę o pracę w związku z cofnięciem skierowania do nauczania religii dyrektor jest zobowiązany wypłacić odpowiednią odprawę.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt. 6 oraz art. 27 ust.3 KN stosunek pracy z nauczycielem księdzem (zarówno zatrudnionym na podstawie mianowania jak i umowy o pracę na czas nieokreślony) ulega rozwiązaniu w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole i następuje z końcem tego miesiąca, w którym nastąpiło cofnięcie skierowania. Jednak odprawę wypłaca się tylko nauczycielowi, który był zatrudniony na podstawie mianowania. Wynika to z art. 28 ust. 2a KN. Wysokość odprawy odpowiada wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia za każdy rok pracy na stanowisku nauczyciela religii (jednak odprawa nie może wynieść więcej niż wysokość trzymiesięcznego wynagrodzenia). Odprawy wypłaca dyrektor szkoły, który rozwiązał z nauczycielem stosunek pracy.

Podstawa prawna:

art. 28 ust. 2a Karty Nauczyciela

 Joanna Skrobisz

 

Więcej prawnych pytań i odpowiedzi – GN nr 27828 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 27-28/2021: