Casus. Wskazanie konkretnych przesłanek do zwolnienia


Złożenie wniosku o stan nieczynny po wypowiedzeniu i przekazaniu pozwu nie ma wpływu na skuteczność odwołania do sądu pracy

To już ostatni dzwonek, ostatnie terminy, aby wyjaśniać i regulować sprawy dotyczące wypowiadania i rozwiązania stosunku pracy. A pytań i wątpliwości z tym związanych jest nadal wiele…

 

Casus

„Przed laty, kiedy było mało anglistów, proszono mnie o wzięcie godzin ponadwymiarowych nawet ponad ustawową miarę. Co więcej, zrezygnowałem z interesujących finansowo propozycji na rzecz pracy z młodzieżą. Dzisiaj, po 25 latach, otrzymałam… podziękowanie. Nowy dyrektor zaproponował mi 12/18, na co oczywiście nie wyraziłam zgody. Okazało się, że czuje się zobowiązany wobec młodszej koleżanki, która jest na zastępstwie do 30 czerwca, a od 1 września chce ją zatrudnić na 1/2 etatu na staż i dla niej zabiera mi sześć godzin. Jestem nauczycielem dyplomowanym i zastanawiam się, niezależnie od mojej sytuacji, czy stopień awansu zawodowego jest certyfikatem kwalifikacyjnym, który powinno się brać pod uwagę, oceniając kwalifikacje przed wypowiedzeniem?

Nie wyraziłam zgody na obniżenie etatu, w związku z tym 30 maja otrzymałam wypowiedzenie. Postanowiłam odwołać się do sądu. W Związku podpowiedziano mi, że powinnam na wszelki wypadek złożyć wniosek o stan nieczynny i w międzyczasie zatrudnić się w innej szkole albo gdziekolwiek poza oświatą. Nie wiem jednak, w jakim wymiarze i czy w ogóle to jest możliwe, skoro w szkole otrzymam pensję? Zastanawiam się, do kiedy mogę zdecydować się na stan nieczynny? Czy złożenie wniosku o stan nieczynny po dacie złożenia pozwu może spowodować, że pozew zostanie odrzucony?

Dyrektor w uzasadnieniu wypowiedzenia napisał krótko – brak godzin. Kiedy mu zwróciłam uwagę na tę lakoniczność, powiedział, że mógł w ogóle nie uzasadniać, bo zrobił to za niego art. 20 Karty. Tego, niestety, też nie rozumiem. Dręczy mnie jeszcze pytanie, dlaczego drugiej anglistce zostawił pełny etat. Czym mógł się kierować? Słyszałam o tzw. kryteriach do zwolnienia. Gdzie one są zapisane, w której ustawie? Dotychczas się z tym nie spotkałam. Dyrektor kiedyś powiedział mi, że polityka kadrowa należy do kompetencji dyrektora, bo on odpowiada za jakość kształcenia i nie będzie się kierował jakimiś kryteriami wymyślonymi przez innych”.(…)

 

Teresa Konarska

 

Cały tekst – tylko w Głosie Nauczycielskim nr 27-28 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 27-28/2021: