ZNP i FZZ razem o zmianach w Karcie Nauczyciela, które forsuje MEiN. „Solidarność” nie przyjęła zaproszenia


Związek Nauczycielstwa Polskiego i Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” (FZZ) oczekują prowadzenia rozmów w dwustronnej formule rząd – oświatowe związki pod patronatem prezydenta RP

W czwartek 1 lipca br. odbyło się w Warszawie spotkanie kierownictw Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Wcześniej – 24 czerwca br. – ZNP wystąpił do oświatowej „Solidarności” oraz FZZ z prośbą o spotkanie w celu uzgodnienia wspólnych działań trzech central związkowych w zakresie prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Przypomnijmy, że 21 czerwca br. Prezydium ZG ZNP zdecydowało, że przedstawiciele Związku nie będą uczestniczyć w dalszych pracach zespołu ds. statusu. ZNP wyraził gotowość prowadzenia rozmów z rządem, ale pod warunkiem wcześniejszego ujawnienia założeń budżetowych dla oświaty na 2022 r., a także przedstawienia jednoznacznej deklaracji powiązania wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli ze średnią w gospodarce narodowej.(…)

 

Jarosław Karpiński

 

Cały tekst – tylko w Głosie Nauczycielskim nr 27-28 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 27-28/2021: