Finał II Powiatowego Konkursu Plastycznego Sekcji Wychowania Przedszkolnego przy Oddziale ZNP w Częstochowie


„Oblicze Ojczyzny wg Tadeusza Różewicza” – pod tym hasłem Sekcja Wychowania Przedszkolnego, zorganizowała II Powiatowy Konkurs Plastyczny „A to Częstochowa właśnie... – twórcze pasje kulturowe”

Tegoroczna edycja konkursu poświęcona była rozwijaniu wiedzy dzieci na temat polskiej literatury, w szczególności twórczości Tadeusza Różewicza, wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą i plastyką, odkrywaniu talentów, zainteresowań plastycznych u dzieci, umożliwieniu prezentacji twórczości plastycznej dzieci szerszemu kręgowi odbiorców.

Zadaniem uczestników było wykonanie samodzielnej pracy plastycznej w dowolnej technice, w formacie A4, interpretującej dowolny, wybrany fragment wiersza Tadeusza Różewicza „Oblicze Ojczyzny”, zobrazowanie tego, co kojarzy się z Ojczyzną, np. swojego domu, rodziny, znajomego krajobrazu, regionów Polski, symboli narodowych itp.

Do tegorocznego konkursu przystąpiło 74 dzieci z 12 placówek przedszkolnych z gminy Częstochowa oraz powiatu częstochowskiego. Zgodnie z regulaminem konkursu Komisja Konkursowa dokonała wyboru najlepszych prac, uwzględniając regulaminowe kryteria. Wszystkie prace, które znalazły się w finale, prezentowały wysoki poziom artystyczny i merytoryczny.(…)

 

Wiesława Struska

 

Więcej – GN nr 27-28 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 27-28/2021: