CKE podała wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty


Za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 60 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 47 proc. Znamy wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w maju br.

Ósmoklasiści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego. Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z angielskiego (ten język wybrało aż 96,7 proc. zdających) to 66 proc. punktów, z niemieckiego – 49 proc., z rosyjskiego – 57 proc., z francuskiego – 79 proc., z hiszpańskiego – 69 proc. i z włoskiego – 77 proc. (wszystkie dane dotyczą uczniów rozwiązujących zadania w arkuszach standardowych).

Wyniki najwyższe, tj. od 90 proc. do 100 proc., uzyskało:

>> z języka polskiego – 9733 uczniów (2,8 proc.);

>> z matematyki – 25 678 uczniów (7,5 proc.);

>> z języka angielskiego – 109 903 uczniów (32,8 proc.).

Wstępne wyniki egzaminu Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała 2 lipca br. W tym dniu absolwenci poznali też swoje wyniki. Zaświadczenia z punktacją otrzymają 9 lipca. Była to już trzecia edycja egzaminu (od 2019 r.), który wprowadzono w ramach reformy edukacji.(…)

 

Jarosław Karpiński

 

Więcej – GN nr 27-28 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 27-28/2021: