Przygotowujemy wspólny apel całego środowiska w sprawie wzrostu finansowania szkolnictwa wyższego i nauki


Z Januszem Szczerbą, prezesem Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, rozmawia Jarosław Karpiński

Po raz pierwszy od wielu lat nauczyciele ze szkół powszechnych i ci akademiccy mają tego samego ministra, który w dodatku w całym środowisku wzbudza olbrzymie kontrowersje. Pojawiają się kolejne wnioski o jego odwołanie, apeluje o to także ZNP. Co w działalności Przemysława Czarnka najbardziej niepokoi nauczycieli i pracowników uczelni wyższych?

– Delikatnie mówiąc, minister Czarnek jest osobą bardzo kontrowersyjną. Nas nie interesują prywatne poglądy pana ministra. Gdy nie stał jeszcze na czele resortu edukacji i nauki, a był tylko szeregowym posłem, nie odnosiliśmy się do jego poglądów, ale gdy został ministrem, sytuacja się zmieniła. Odkąd stoi na czele MEiN, jego kontrowersyjne wypowiedzi odbijają się głośnym echem w środowisku i wzbudzają nasz niepokój. Oczywiście środowisko akademickie, jak każde inne, jest podzielone pod względem sympatii politycznych. Jednak niezależnie od tego, wszyscy szanujemy autonomię uczelni w rozumieniu autonomii poglądów i postrzegania świata. Jest to dla uczelni świętość. Inaczej nie można byłoby uprawiać nauki i prowadzić badań naukowych.(…)

 

Więcej – GN nr 27-28 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 27-28/2021: