Myśląc o nas, ale i o przyszłych pokoleniach, aby miały szanse żyć w czystym środowisku, musimy działać tu i teraz


Koniec roku szkolnego to czas podsumowań pracy szkoły, uczniów i nauczycieli, a także czas na podsumowanie sukcesów placówek, które dołączyły do II edycji ogólnopolskiego projektu „Eko-Szkoła”

„Eko-Szkoła” to projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Powstał on w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę będą dzielić się pomysłami na to, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia.

 

O to nam chodzi!

Główne cele projektu „Eko-Szkoła” to:

>> nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi w odbiorze społecznym oraz wywołanie dyskusji na temat jej skutków dla przyszłych pokoleń;

>> uświadomienie każdej osobie, że jej mądre decyzje i działania  w życiu codziennym mają wpływ na stan środowiska przyrodniczego;

>> poszerzanie wiedzy uczniów/przedszkolaków o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia organizmów, które w nim występują;

>> pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska, dzięki udziałowi w akcjach, imprezach i innych działaniach proekologicznych, co daje im poczucie posiadania osobistego wpływu na zmiany w stanie środowiska;

>> kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmiany własnych nawyków przeciwdziałać degradacji środowiska w najbliższym otoczeniu, w kraju, a także na świecie;

>> poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz lokalizacji pomników przyrody w najbliższej okolicy, co pozwala uczniowi zachwycić się pięknem otaczającej przyrody, a także wyzwolić refleksję o konieczności jej ochrony.(…)

 

Joanna Gadomska

nauczycielka biologii, autorka ogólnopolskiego projektu „Eko-Szkoła”, Nominowana do tytułu Nauczyciel Roku 2018

 

 

Więcej – GN nr 27-28 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 27-28/2021: