Nauczyciel Roku 2021. Wracamy po przerwie! Z Konkursem towarzyszącym – Nauczyciel Jutr@


Konkurs Nauczyciel Roku wraca po rocznej przerwie spowodowanej pandemią. Wracamy, i to w wielkim stylu. 12 października br. poznamy nie tylko Nauczyciela Roku 2021, ale także Nauczyciela Jutr@

>> Uczestnikiem Konkursów Nauczyciel Roku 2021 i Nauczyciel Jutr@ może być każdy czynny nauczyciel, bez względu na rodzaj placówki, w której pracuje (z wyjątkiem szkół wyższych), stopień awansu, specjalność i staż pracy.

>> Kandydatów na Nauczyciela Roku 2021 i Nauczyciela Jutr@ mogą zgłaszać m.in. dyrekcje placówek, koledzy z grona pedagogicznego, uczniowie, rodzice, organy prowadzące, kuratoria oświaty. A także organizacje i instytucje współpracujące z nauczycielem. Można też samemu zgłosić swoją kandydaturę.

>> Wymogiem formalnym jest wypełnienie formularza i napisanie uzasadnienia wniosku.

>> Na zgłoszenia czekamy do 10 września 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego). Formularz wraz z załącznikami trzeba wysłać na adres: Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, z dopiskiem „Nauczyciel Roku 2021” lub „Nauczyciel Jutra”. W przypadku Konkursu Nauczyciel Jutr@ można także wypełnić formularz online.

>> Udział w jednym Konkursie nie wyklucza możliwości udziału w drugim.

 

>> Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2021 wraz z formularzem zgłoszeniowym: www.glos.pl/nauczycielroku (kontakt: nauczycielroku@glos.pl)

>> Regulamin Konkursu Nauczyciel Jutr@ 2021 wraz z formularzem zgłoszeniowym: www.glos/nauczycieljutra (kontakt: nauczycieljutra@glos.pl)

 RedakcjaPozostałe artykuły w numerze 27-28/2021: