W jakiej kondycji nauczyciele rozpoczęli urlop i w jakich nastrojach wrócą z wakacji?


Wysiłek związany z pandemią, lockdownem i zdalną edukacją wyczerpał nauczycieli. Dziś zależy im przede wszystkim na stabilizacji i spokoju. Wakacje to więc szansa na naładowanie akumulatorów

To tylko jeden z wniosków płynący z lektury opracowania „Między pasją a zawodem. Raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021” Fundacji Orange*. Wyniki zawartego w nim pogłębionego badania przeprowadzonego przez ośrodek Kantar przedstawiliśmy w poprzednim wydaniu Głosu Nauczycielskiego (GN nr 25-26 z 23-30 czerwca br.). Posiłkując się tym opracowaniem, można nie tylko przyjrzeć się sytuacji nauczycieli, ale też wyciągnąć pewne wnioski na przyszłość.

– Pomysł na badanie przyszedł nam do głowy w grudniu ub.r. Fundacja od 15 lat włącza się w działania edukacyjne. Chcemy w ramach naszych skromnych możliwości wspierać społeczność szkolną, w której nauczyciele i nauczycielki odgrywają fundamentalną rolę. Zawsze tak było – podkreślił Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange. – To, co możemy zrobić, to postarać się wysłać do świata zewnętrznego komunikat, że nauczyciele nie są sami – dodał.

Badanie zrealizowała pracownia badawcza Kantar w marcu i kwietniu br., czyli w czasie kulminacji trzeciej fali pandemii, po wielu miesiącach uciążliwej zarówno dla nauczycieli, uczniów, jak i rodziców pracy zdalnej. Badanie przeprowadzono wśród właśnie tych trzech grup tworzących środowisko szkolne.

O tym, jak dotkliwym doświadczeniem okazała się pandemia, świadczą odpowiedzi na pytanie o jej wpływ na prestiż zawodu nauczyciela. Najbardziej pesymistyczni byli tu sami nauczyciele. Według 62 proc. ankietowanych pedagogów pandemia negatywnie wpłynęła na ich prestiż. Wśród rodziców takich wskazań było dużo mniej, bo 45 proc. To kompletnie rozmijało się z odczuciami uczniów. Zdecydowana większość z nich była przekonana, że pandemia nie miała żadnego wpływu na prestiż nauczycieli.(…)

 

Piotr Skura

 

Cały tekst – tylko w Głosie Nauczycielskim nr 27-28 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 27-28/2021: