Awans zawodowy. Jak być dobrym opiekunem stażu?


Część II. Jak być dobrym opiekunem stażu? Chociaż przepisy w tej materii są dość szczegółowe, wielu nauczycieli pełniących funkcję opiekuna ma różne pytania i wątpliwości. Spróbujemy je rozwiać w tej serii artykułów

W artykule otwierającym serię poświęconą opiekunowi stażu omówiłam zadania nauczyciela pełniącego tę funkcję oraz przedstawiłam przydatne przykłady: propozycję treści kontraktu między opiekunem a podopiecznym oraz przykładowy arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu*.

Przydatne są również karty (arkusze) obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż. Przypominam, że przepisy nie wskazują, jak ma wyglądać arkusz obserwacji. Poniżej zamieszczam przykładowy arkusz.

 (…)

 

Beata Rechnio-Kołodziej

Ekspert z listy MEN

 

*Część I artykułu ukazała się w GN nr 3-4 z 20-27 stycznia br.

 

Cały tekst – GN nr 5-6 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 5-6/2021: