Od A do Z. Nauczanie oparte na dowodach (2). A – Analogie w edukacji


Jakie są korzyści nauczania z wykorzystaniem analogii? Uczniowie i uczennice mogą dzięki nim łatwiej zrozumieć nowe dla nich zjawiska i pojęcia oraz zwrócić uwagę na aspekty dotychczas niedostrzegane

W „Słowniku języka polskiego” analogia jest określana jako „podobieństwo pod pewnym względem”. Inna definicja słownikowa odnosi się do przepisów prawa. Mówi, że analogia to „ustalanie konsekwencji prawnych faktu nieuregulowanego przez prawo, na podstawie zasad prawnych określających konsekwencje faktów podobnych”. Jak wykorzystać analogie w edukacji? Możemy przyjąć – per analogiam – że jest to wykorzystanie podobieństw zjawisk pod pewnym względem: znajomości i zrozumienie zjawiska już znanego pozwala poznać i zrozumieć zjawisko nowe, nieznane i jeszcze nierozumiane.

 

Trafne analogie

Żeby analogia była pożyteczna dla oczekiwanego efektu uczenia się, musi być trafna. Tzw. dobrą analogię charakteryzuje to, że:

>> jej podstawą jest zjawisko (obiekt/struktura/proces/relacja) dobrze znane osobie uczącej się;

>> istnieje kilka paraleli ze zjawiskiem docelowym (obiektem/strukturą/ procesem/ relacją);

>> podobieństwo między podstawą analogii a zjawiskiem docelowym nie dotyczy właściwości powierzchniowej, lecz wspólnej istotnej cechy („struktury głębokiej”).

 (…)

 

Tomasz Garstka

psycholog

 

 

Cały tekst – GN nr 5-6 (e-wydanie)

 Pozostałe artykuły w numerze 5-6/2021: