Dyrektor: Otworzyłem szkołę dla ósmoklasistów


Z Arkadiuszem Boguckim, dyrektorem Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Majdowie (w woj. mazowieckim), rozmawia Katarzyna Piotrowiak

Wpuścił Pan uczniów klas VIII na lekcje do szkoły. Na prośbę rodziców?

Na prośbę – to za dużo powiedziane. To była kwestia związana z niezadowalającą jakością zdalnego nauczania, co wynikało z problemów technicznych. Po rozmowach z rodzicami okazało się, że nie ma wyjścia. Napisali oświadczenia i, biorąc pod uwagę dobro dzieci, wpuściłem uczniów do szkoły.

Co było w tych oświadczeniach rodziców?

Napisali, że nie są w stanie zapewnić dzieciom warunków do nauki w miejscu zamieszkania. Internet się rwał, a już niedługo egzaminy.

Od kiedy chodzą na lekcje?

Od połowy grudnia. W klasie VIII mam tylko 15 uczniów, z tym że jedno z dzieci uczy się indywidualnie w domu. Rozporządzenie MEiN już wtedy działało, więc siłą rzeczy nie miałem innej możliwości. To ma swoje plusy, uczniowie biorą udział w zajęciach tak jak w przerwach między lockdownami.

Dyrektor: Otworzyłem szkołę dla ósmoklasistów

Dla dobra dzieci

Z Arkadiuszem Boguckim, dyrektorem Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Majdowie (w woj. mazowieckim), rozmawia Katarzyna Piotrowiak

Wpuścił Pan uczniów klas VIII na lekcje do szkoły. Na prośbę rodziców?

Na prośbę – to za dużo powiedziane. To była kwestia związana z niezadowalającą jakością zdalnego nauczania, co wynikało z problemów technicznych. Po rozmowach z rodzicami okazało się, że nie ma wyjścia. Napisali oświadczenia i, biorąc pod uwagę dobro dzieci, wpuściłem uczniów do szkoły.

Co było w tych oświadczeniach rodziców?

Napisali, że nie są w stanie zapewnić dzieciom warunków do nauki w miejscu zamieszkania. Internet się rwał, a już niedługo egzaminy.

Od kiedy chodzą na lekcje?

Od połowy grudnia. W klasie VIII mam tylko 15 uczniów, z tym że jedno z dzieci uczy się indywidualnie w domu. Rozporządzenie MEiN już wtedy działało, więc siłą rzeczy nie miałem innej możliwości. To ma swoje plusy, uczniowie biorą udział w zajęciach tak jak w przerwach między lockdownami.(…)

 

Cała rozmowa – GN nr 5-6 (e-wydanie)

 Pozostałe artykuły w numerze 5-6/2021: