Jak gminy organizują uczniom z niepełnosprawnościami dowóz do placówek oświatowych


NIK zbadała, jak gminy w województwie opolskim radzą sobie z wykonaniem obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów, od piątego do 25 roku życia, do przedszkoli, szkół i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

Samorządy mogą realizować ten obowiązek, np. wynajmując od przewoźników środki transportu lub płacąc rodzicom za dowożenie swych niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych. Dowóz odbywa się tam i z powrotem i jest opłacany zgodnie z umową zawartą z rodzicami lub opiekunami dziecka.

Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę sześć gmin woj. opolskiego: Ozimek, Niemodlin, Pokój, Wilków, Leśnica, Lasowice Wielkie. Kontrola trwała od 2017 r. do półrocza 2019 r. W tym czasie wszystkich sześć gmin zapewniało bezpłatny dojazd do placówki i powrót do domu około 100 uczniom. Zapłaciły za tę usługę od 615,2 tys. zł w 2017 r. , w następnym 646,9 tys. zł i 387,2 tys. zł w I półroczu 2019 r. Jak podkreślają kontrolujący, niektóre gminy płaciły za dowóz dzieci także w przypadku, kiedy nie musiały tego robić. Chodzi o Pokój i Wilków, które sfinansowały dowóz do placówek na swoim terenie uczniów z innych gmin, a także dzieci, które ze względu na wiek lub rodzaj niepełnosprawności nie były objęte obowiązkiem zapewnienia im bezpłatnego transportu i opieki.(…)

 

Halina Drachal

 

Cały tekst – GN nr 5-6 (e-wydanie)

 Pozostałe artykuły w numerze 5-6/2021: