Dziecko jako świadek historii. Pamięć o ofiarach Holokaustu*


Mam przed sobą kronikę szkolną z lat 1933-1939, napisaną przez żydowskie uczennice z Miejskiej Szkoły Powszechnej nr 15 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej, która znajdowała się w Krakowie przy ul. Miodowej na Kazimierzu.

Dziewczęta prowadziły ją od klasy trzeciej do siódmej. Kronika, odnaleziona przez przypadek i przekazana w kwietniu 1991 r. do Żydowskiego Instytutu Historycznego, ukazała się w 2006 r. dzięki staraniom Związku Krakowian w Izraelu. Wydawnictwo jest elektroniczną kopią oryginału.

Dla mnie, nauczyciela, jest to wyjątkowe świadectwo konkretnej metody pedagogicznej i kultury szkolnej. Dziewczęta pisały kronikę ręcznie, ozdabiały ją rysunkami, wklejały do niej zdjęcia i ilustracje wycięte z wydawanego przez ZNP „Płomyczka” i „Płomyka”. Widać, jak rozwijają się ich umiejętności pisarskie – od prostych kilkuzdaniowych relacji z wydarzeń w szkole i klasie po własne, pisane z pobudek patriotycznych, wiersze poświęcone Marszałkowi Piłsudskiemu i odrodzonej Ojczyźnie – Polsce.(…)

 

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP

Tekst wystąpienia prezesa ZNP na seminarium i ceremonii poświęconej 76. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz

 

Cały tekst – GN nr 5-6 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 5-6/2021: