Winien administrator, a nie ciekawscy. Śląski Uniwersytet Medyczny ukarany


Prezes UODO nałożył na Śląski Uniwersytet Medyczny karę w wysokości 25 tys. zł za niepowiadomienie organu nadzoru i studentów o możliwości naruszenia tajemnicy ich danych osobowych

Dodatkowo uczelnia ma powiadomić wszystkich studentów, których dane osobowe wyciekły, o potencjalnym zagrożeniu. Nie pomogło tłumaczenie uczelni o niewielkiej skali zagrożenia naruszenia dóbr osobistych ani natychmiastowe zablokowanie możliwości dalszego ich rozprzestrzeniania. Mleko się wylało. To, co administrator danych osobowych (czyli uczelnia) ocenił jako niskie ryzyko, dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych stanowiło wysokie ryzyko. Uczelnia trwa przy swoim i odwołała się od decyzji UODO do sądu administracyjnego.

Warto się przyjrzeć tej sprawie, bo jest ona symptomatyczna dla obecnej sytuacji zdalnej nauki odbywającej się w szkołach i uczelniach.

 (…)

 

Halina Drachal

 

 

Cały tekst – GN nr 5-6 (e-wydanie)

 Pozostałe artykuły w numerze 5-6/2021: