Casus. Możliwość, termin i sposób rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem


Umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze można rozwiązać tylko na podstawie art. 27 KN, czyli z końcem roku szkolnego, niezależnie od przesłanek, które temu towarzyszą

W zależności od formy i terminu nawiązania umowy o pracę, a także od wymiaru zajęć (pensum), umowę z nauczycielem można rozwiązać zarówno na podstawie Karty Nauczyciela, jak i Kodeksu pracy. Nauczycielską umowę o pracę zawartą na czas określony można rozwiązać w każdym czasie, natomiast umowę zawartą na czas nieokreślony tylko z końcem roku szkolnego. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z przepisami Kodeksu pracy, w drugim z Kartą Nauczyciela. Z praktyki wynika, że zarówno dla nauczycieli, jak i dla dyrektorów jest to wciąż łamigłówka.

 

Casus

„We wrześniu 2020 r. podpisałam umowę o pracę do 31 sierpnia 2021 r. na 18/18. Koleżanka w tym samym terminie została zaangażowana też w pełnym wymiarze, ale na czas nieokreślony. Kolega w innej szkole nawiązał umowę o pracę w niepełnym wymiarze, także na czas nieokreślony. Zwróciłam na to uwagę dyrektorowi, który powiedział, że to nie ma znaczenia, czy umowa jest na czas określony czy nieokreślony, bo i tak według najnowszych przepisów z każdym nauczycielem można się rozstać w trakcie roku szkolnego. Zaproponował, byśmy to sprawdzili w Kodeksie pracy. Sprawdziłam i rzeczywiście w art. 36 K.p., który mi wskazała kadrowa, zapisano wyraźnie, że wcześniej wypowiedzieć można zarówno umowę stałą, jak i okresową.

Dyrektor, by mnie uspokoić, dodał także, że ma praktykę, z której wynika, że stałą umowę, czyli na czas nieokreślony, daje nauczycielom, którzy mają minimum siedem lat pracy w zawodzie nauczycielskim.

Teraz po feriach okazało się, że dyrektor będzie miał dla nas zaledwie po 7/18 i zaproponował nam albo wyrażenie zgody na obniżenie pensum, albo rozwiązanie umowy. Okazało się jednak, że tylko ze mną może rozwiązać umowę natychmiast, natomiast w przypadku koleżanki będzie to możliwe dopiero z końcem roku szkolnego, bo jest zatrudniona na czas nieokreślony. A więc wbrew temu, co mówił dyrektor, ma to znaczenie, czy umowa jest zawarta na czas określony, czy nieokreślony. Dowiedziałam się także, że z kolegą, o którym wspominałam, a dla którego w ogóle nie będzie zajęć w przyszłym roku, umowa będzie rozwiązana z końcem roku szkolnego. Wczoraj dyrektor zaproponował koleżance rozwiązanie umowy w tzw. trybie wypowiedzenia zmieniającego. Czy to jest korzystniejsza forma i czy to wiąże się może z odprawą?”.(…)

 

Teresa Konarska

 

Cały tekst – GN nr 7-8 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 7-8/2021: