Stawki wynagrodzenia zasadniczego – MEiN nie przewiduje podwyżek


Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli nie zmienią się. To oznacza, że w najbliższym czasie podwyżek nie będzie, a resort edukacji chce zarobki nauczycieli pozostawić na dotychczasowym poziomie

Zgodnie z Kartą Nauczyciela ministerstwo edukacji musi co roku ustalić wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W tym celu MEiN powinno wydać specjalne rozporządzenie.

Projekt takiego dokumentu pojawił się w rządowym wykazie. Chodzi o projekt rozporządzenia ministra edukacji i nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Tak naprawdę to dokument ten niczego nie zmienia. „Projektowane rozporządzenie

 

nie wprowadza zmian

w zakresie wysokości kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, utrzymując je na poziomie ustalonym od dnia 1 września 2020 r.” – czytamy w uzasadnieniu.

Przypomnijmy, zgodnie z obecnym rozporządzeniem minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym od 1 września 2020 r. wynoszą (brutto):

>> stażysta – 2949 zł;

>> kontraktowy – 3034 zł;

>> mianowany – 3445 zł;

>> dyplomowany – 4046 zł.(…)

 

Piotr Skura

 

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos Nauczycielski (nr 7-8, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 7-8/2021: