Nowy model kształcenia osób z niepełnosprawnościami. Co by na to powiedziała Maria Grzegorzewska?


Za dwa lata szkoły i placówki specjalne oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne w dotychczasowym kształcie mogą przestać istnieć! W ich miejsce mają się pojawić centra wsparcia placówek ogólnodostępnych

Wszystko za sprawą realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.

Zmiana polega na odejściu od modelu medycznego, w którym uczeń postrzegany był przez pryzmat niepełnosprawności, a jego funkcjonowanie w społeczeństwie, w tym także kształcenie, starano się dopasować do jej rodzaju i stopnia. W nowym modelu to środowisko społeczne ma się dostosować do potrzeb osoby niepełnosprawnej, dotyczy to także ogólnodostępnej edukacji.

O edukacji włączającej mówi się od lat. Polska w 2012 r. ratyfikowała Konwencję Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych z 2006 r. Jednym z istotnych postanowień konwencji jest zorganizowanie systemu kształcenia włączającego dzieci i młodzież niepełnosprawną do szkół ogólnodostępnych na wszystkich poziomach, co ma umożliwić ich integrację z pozostałymi uczniami i uczennicami. Cel ambitny, powoli realizowany.(…)

 

Halina Drachal

 

Cały tekst – GN nr 7-8 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 7-8/2021: