Kadry w oświacie. Dodatkowe roczne wynagrodzenie


Miniony rok był szczególny, głównie ze względu na pandemię koronawirusa. W początkowym okresie pandemii w szkołach i placówkach zawieszono zajęcia. Czy wpływa to na nabycie prawa do „trzynastki”?

Pani Marcelina ustala w swojej szkole listę pracowników uprawnionych do dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2020 r. Ustalając prawo do tego świadczenia, czytelniczka sprawdza, czy zatrudnieni przepracowali określony przepisami czas dający prawo do wynagrodzenia popularnie zwanego „trzynastką”. W okresie 12-25 marca 2020 r. w szkołach i placówkach oświatowych zostały zawieszone zajęcia. Jak potraktować ten okres?

Odpowiadamy: W przypadku gdy pracownicy świadczyli w tym czasie pracę (np. zdalnie), to będzie to okres efektywnej pracy. Tym samym należy go uwzględnić zarówno przy ustalaniu prawa do „trzynastki”, jak też jej wysokości.

Niestety, gdy doszło do zawieszenia zajęć, brakowało regulacji dotyczącej pracy zdalnej, przebywania pracowników w gotowości do pracy, na kwarantannie czy w izolacji, jak i korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Wielu pracodawców oświatowych ma więc wątpliwości, czy okres ten jest wliczany do okresu pracy dającego prawo do „trzynastki”. Ponadto niektóre organy prowadzące, powołując się na przepisy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (szczególnie na art. 15gd), informują dyrektorów o konieczności ograniczenia „trzynastek” lub nawet niewypłacania tego świadczenia…(…)

 

Joanna Skrobisz

 

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos Nauczycielski (nr 7-8, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 7-8/2021: