Casus. Możliwość skorzystania z urlopu płatnego i bezpłatnego w ciągu roku szkolnego


Po dwóch latach urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 70 ust. 1 KN następuje rozwiązanie stosunku pracy z odprawą stanowiącą maksymalnie kwotę sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego

Często zdarza się, że pewne uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela – wydawałoby się już zapomniane – nagle stają się obiektem dużego zainteresowania. Tak się dzieje np. z urlopem bezpłatnym związanym z niemożnością zatrudnienia się w miejscu stałego zamieszkania współmałżonka na podstawie art. 70 KN. Kiedyś nazywano ten bezpłatny urlop „rozłąkowym”. Przysługuje on nauczycielowi zatrudnionemu tylko na podstawie mianowania, który wniósł podanie o przeniesienie do miejscowości będącej miejscem stałego zamieszkania współmałżonka, a podanie to nie może być zrealizowane w związku z brakiem możliwości zatrudnienia go tam w zawodzie. W tej sytuacji dyrektor udziela urlopu bezpłatnego, który nie może przekroczyć dwóch lat.

W szkołach feryjnych, gdzie nauczyciele nie mogą korzystać w ciągu roku szkolnego z urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu na żądanie, w sytuacjach wyjątkowych siłą rzeczy są skazani (z ważnych przyczyn) o ubieganie się o urlop bezpłatny. O udzieleniu urlopu decyduje dyrektor, orzekając, czy przyczyna jest rzeczywiście ważna. A z tym bywa różnie.

Casus

„W szkole pracuję od blisko 15 lat. Atmosfera w pracy jest bardzo dobra. Szkoła ma dobre notowania w gminie. Kilka lat temu chętni nauczyciele otrzymali działki budowlane prawie za symboliczną złotówkę. Wybudowaliśmy z mężem dom, mimo że on cały czas pracuje w Warszawie, gdzie mamy niewielkie mieszkanie. W związku z tym, że dzieci (bliźniaki) od września pójdą do liceum w Warszawie, postanowiłam także przenieść się do stolicy. I okazało się, że są z tym same problemy. Napisałam podanie o przeniesienie do Warszawy. Dyrektor stwierdził, że to nie on powinien być adresatem. Oczywiście szukam na własną rękę pracy i prawdopodobnie uda mi się zatrudnić, ale dopiero od drugiego semestru. W związku z tym chciałabym na podstawie art. 70 KN uzyskać od 1 września urlop bezpłatny. Mam nadzieję, że od września uda mi się coś znaleźć w niepełnym wymiarze. Na razie otrzymałam od dyrektora odmowę udzielenia mi urlopu bezpłatnego, bo to podobno łączy się z odprawą. Takiej informacji w art. 70 KN nie ma. Nie mogę od nikogo uzyskać informacji, czy jest jakiś  przepis, który dokładnie krok po kroku opisywałby, jak powinnam się przenieść do miejsca stałego zamieszkania współmałżonka. W gminie np. zastanawiają się, co to znaczy >>miejsce stałego zamieszkania współmałżonka<<. Mąż jest zameldowany w miejscowości, gdzie jest moja szkoła i gdzie mamy dom, ale faktycznie mieszka i pracuje w Warszawie.

Muszę przyznać, że nie mam szczęścia do urlopów, nawet krótkich. Ponoć jestem niezbędna jako nauczyciel matematyki. Po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego, czekając na rozpoczęcie awansu na stopień mianowanego, chciałam podjąć drugi kierunek studiów, z czym wiązał się urlop płatny dla dalszego kształcenia się. Nie uzyskałam skierowania na studia, bo dyrektor twierdził, że to tylko dla nauczycieli mianowanych. Z kolei, kiedy moja matka, której jestem jedynym opiekunem, wymagała intensywnej rehabilitacji i złożyłam wniosek o urlop bezpłatny na miesiąc, a pracowałam wówczas (na moją prośbę) na 15/18, dyrektor odmówił przyznania tego urlopu, twierdząc, że przysługuje on tylko tym, którzy są zatrudnieni w pełnym wymiarze. Wówczas w gminie podpowiedziano mi, że powinnam wystąpić o urlop bezpłatny przysługujący każdemu pracownikowi z Kodeksu pracy, ale potem stwierdzono, że nauczyciele mogą korzystać tylko z Karty. Ostatecznie urlopu nie dostałam.

W obecnej sytuacji jestem bardzo zdeterminowana i będę się starać o urlop bezpłatny. Proszę więc o informację, jakie kroki powinnam podjąć, gdyby się okazało, że dyrektor nie udzieli mi urlopu związanego z przeniesieniem do miejscowości stałego zamieszkania współmałżonka”.(…)

 

Teresa Konarska

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos! (nr 33-34, e-wydanie)

 Pozostałe artykuły w numerze 33-34/2020: