W wytycznych MEN słabo wybrzmiewa kwestia bezpieczeństwa nauczycieli


Z prof. Marią Gańczak, epidemiologiem, kierownikiem Katedry Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, ekspertem WHO oraz wiceprezydentem Sekcji Kontroli Zakażeń Europejskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, rozmawia Katarzyna Piotrowiak

We wrześniu uczniowie wracają do szkół. W każdej uczy się średnio od kilkuset do tysiąca uczniów. Czy szkoły mogą stać się ogniskami zakażeń, tak jak to było w kopalniach?

– Dane dotyczące zakażeń wśród dzieci i wydzielania przez nie wirusa w takiej formie, która zakaża, są sprzeczne. Do niedawna uważaliśmy, że zakażają się SARS-CoV-2 rzadko, zwykle bezobjawowo lub wykazują łagodne objawy. Z badań wynikało też, że dzieci nabywają zakażenie głównie od dorosłych i w zasadzie nie są głównymi przekaźnikami wirusa w kontaktach rówieśniczych. Jednak z najnowszego badania naukowego, prowadzonego na dzieciach i młodzieży do 17. roku życia, które ukazało się w czasopiśmie „JAMA Pediatrics”, wynika, że dzieci do piątego roku życia mają więcej materiału genetycznego wirusa w drogach oddechowych w porównaniu ze starszymi dziećmi. To oznacza, że dzieci w tym wieku wydzielają tego wirusa 10-100 razy więcej niż starsze dzieci i dorośli. Naukowcy zastanawiają się, czy są one zakaźne przez ten cały czas, kiedy znajdujemy materiał genetyczny koronawirusa. Te badania na pewno przewracają do góry nogami to, co wiedzieliśmy dotychczas o wirusie w kontekście zakaźności wśród dzieci.

Dlaczego to jest takie ważne dla szkoły?

– Obecnie instytuty medyczne w Europie kładą nacisk zarówno na zdrowie dzieci, jak i nauczycieli. Wedle wyników najnowszych badań należy się spodziewać, że dzieci mogą się między sobą zakażać. Kontakty są i będą między nimi bardzo bliskie. Kaszląc, kichając, krzycząc mogą przyczyniać się do emisji wirusa do otoczenia. Mogą potencjalnie być ważnym czynnikiem napędzającym rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2 w populacji dorosłych.(…)

 

Cała rozmowa – tylko w Głosie (nr 33-34, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 33-34/2020: