Z wnioskami o pieniądze na 2020 r. należy się pospieszyć


Z rządowego programu „Aktywna tablica” szkoły będą mogły korzystać co najmniej do 2024 r. W tym roku pieniądze mają pójść głównie na sprzęt do zdalnej edukacji dla uczniów i nauczycieli

Dyrektorzy muszą się spieszyć z pisaniem wniosków – termin mija 31 sierpnia br.

Tak wynika z założeń do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Wprowadzony w 2017 r. program skierowany jest do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych.

„Głównym celem Programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami. Uczniowie powinni być zaznajamiani z możliwościami zastosowań edukacyjnych TIK od możliwie wczesnych etapów kształcenia, a umiejętności posługiwania się TIK stanowią jedne z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia” – czytamy w założeniach programu.

Jak wynika z analiz Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadzonych przy okazji poprzedniej edycji programu, szkoły „nadal odczuwają niedobór nowoczesnego sprzętu elektronicznego”. Na podstawie analiz dotychczasowych efektów programu IBE zalecił m.in. rozszerzenie programu na szkoły ponadpodstawowe, umożliwienie zakupu oprogramowania i innych materiałów edukacyjnych wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) oraz wsparcie dla nauczycieli, w szczególności w postaci doskonalenia zawodowego.

Dlatego z pieniędzy zagwarantowanych na kolejną edycję „Aktywnej tablicy” skorzystają szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019, szkoły ponadpodstawowe, a także szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami: uczniowie niewidomi oraz uczniowie mający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia.(…)

 

Piotr Skura

 

Cały tekst – tylko w Głosie (nr 33-34, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 33-34/2020: