NIK krytykuje przygotowanie i wprowadzenie reformy edukacji


Minister edukacji narodowej w latach 2016-2018 nierzetelnie przygotowała i wprowadziła zmiany w systemie oświaty – oceniła Najwyższa Izba Kontroli

W obszernym sprawozdaniu NIK ze swojej działalności za 2019 r. znalazł się rozdział dotyczący edukacji. Kontrolerzy zwrócili uwagę na to, że poprawa efektywności systemu edukacji jest fundamentalna dla „jakości kapitału ludzkiego w Polsce”.

PiS – rękoma byłej już minister edukacji Anny Zalewskiej – od początku 2017 r. reformował oświatę. Edukacja przeżyła nie tylko zmianę organizacji systemu kształcenia (likwidację gimnazjów, wprowadzenie ośmioletnich szkół podstawowych i czteroletnich liceów), ale także zmianę podstawy programowej. Według NIK reformy Zalewskiej wypadły fatalnie. „W ocenie NIK Minister Edukacji Narodowej w latach 2016-2018 nierzetelnie przygotował i wprowadził zmiany w systemie oświaty” – podkreśliła NIK.

„Przygotowując reformę, nie dokonał rzetelnych analiz finansowych i organizacyjnych skutków projektowanych zmian. Nie dysponował pełnymi i rzetelnymi informacjami na temat: kosztów reformy, stanu przekształcenia lub likwidacji gimnazjów, liczby nauczycieli przeszkolonych z nowej podstawy programowej, możliwości przyjęcia do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych absolwentów VIII klas szkół podstawowych oraz III klas wygaszanych gimnazjów (tzw. podwójnego rocznika)” – wymieniono w sprawozdaniu.(…)

 

Piotr Skura

 

Więcej – GN nr 33-34 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 33-34/2020: