Podwyżki. Wiemy, ile wyniesie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od 1 września


Od 1 września br. wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 6 proc. – tak zakłada projekt rozporządzenia MEN ws. minimalnych stawek. ZNP obawia się jednak, że wielu samorządom zabraknie pieniędzy na podwyżki

Ministerstwo edukacji dopiero 4 sierpnia br. przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

„W związku ze wzrostem od 1 września 2020 r. o 6 proc. kwoty bazowej dla nauczycieli, wzrośnie również wynagrodzenie średnie, którego jednym z elementów jest wynagrodzenie zasadnicze. Po podwyżce kwota bazowa wyniesie 3537,80 zł. W ślad za wzrostem kwoty bazowej, w projekcie rozporządzenia proponuje się zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli również o 6 proc.” – czytamy w komunikacie MEN.

Zgodnie z projektem minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym od 1 września 2020 r. wyniosą (wszystkie kwoty BRUTTO!):

– nauczyciel stażysta – 2949 zł (o 167 zł więcej niż obecnie),

– nauczyciel kontraktowy – 3034 zł (o 172 zł więcej),

– nauczyciel mianowany – 3445 zł (o 195 zł więcej),

– nauczyciel dyplomowany – 4046 zł (o 229 zł więcej).

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym wyniosą:

– nauczyciel stażysta – 2818 zł (o 201 zł więcej),

– nauczyciel kontraktowy – 2823 zł (o 160 zł więcej),

– nauczyciel mianowany – 3002 zł (o 170 zł więcej),

– nauczyciel dyplomowany – 3523 zł (o 199 zł więcej).

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałym wykształceniem wyniosą:

– nauczyciel stażysta – 2800 zł (o 200 zł więcej),

– nauczyciel kontraktowy – 2818 zł (o 201 zł więcej),

– nauczyciel mianowany – 2841 zł (o 203 zł więcej),

– nauczyciel dyplomowany – 3079 zł (o 174 zł więcej).

Podwyżki mają zostać wypłacone najpóźniej do 30 września br. (z wyrównaniem od 1 września).(…)

 

Piotr Skura

 

Cały tekst – tylko w Głosie (nr 33-34 , e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 33-34/2020: