Pytania do eksperta. Wymiar urlopu a wymiar czasu pracy


Pracownik obsługi zatrudniony był od 1 stycznia br. w systemie równoważnym w pełnym wymiarze czasu pracy, a od 1 czerwca pracuje na 3/4 etatu. W ciągu roku ma prawo do urlopu w wymiarze 26 dni. Pracownik ten do końca maja nie wykorzystał należnego mu urlopu. Chciałabym się dowiedzieć, ile urlopu należy udzielić mu za 2020 r. Z moich wyliczeń wynika, że dostanie więcej niż 26 dni, czy to jest to prawidłowe wyliczenie? (C.L., Bytom)

Tak, pracownik, który pracuje cały rok kalendarzowy u jednego pracodawcy, może przy zmianie wymiaru zatrudnienia mieć więcej urlopu niż 26 dni.

Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na część etatu ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy. Podstawę obliczenia stanowi wymiar urlopu przysługujący na podstawie stażu pracy, który wynosi 20 albo 26 dni. Wynikający z obliczeń niepełny dzień urlopu takiego pracownika zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Nie ma w przepisach prawa pracy uregulowań, które rozstrzygają kwestie ustalania wymiaru urlopu w przypadku zmiany w ciągu roku wymiaru czasu pracy pracownika zatrudnionego u tego samego pracodawcy. W praktyce urlop oblicza się odrębnie dla wymiaru czasu pracy obowiązującego przed zmianą i po zmianie etatu, proporcjonalnie do tych wymiarów.

Dlatego należy ustalić urlop należny za okres od 1 stycznia do 31 maja 2020 r. z wymiaru 26 dni:

>> 26 : 12 x 5 = 10,83 = 11 dni.

Ustalenie wymiaru urlopu z 3/4 etatu:

>> 26 x 3/4 =19,5 = 20 dni – wymiar urlopu na cały rok przy zatrudnieniu na 3/4

>> 20 : 12 x 7 = 11,66 = 12 dni

>> Razem pracownik ma prawo do 11 + 12 = 23 dni, czyli 184 godzin.

Każdemu pracownikowi, także zatrudnionemu w równoważnym systemie czasu pracy, należy udzielać urlopu w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy tego pracownika w dniu, na który został mu udzielony urlop. Dlatego, udzielając pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważnym urlopu na dany dzień kalendarzowy, należy odjąć z puli urlopowej liczbę godzin pracy w tym dniu. Może się zdarzyć, że pracownik wykorzysta w sumie więcej niż 26 dni w roku.

Podstawa prawna

art. 1542 K.p., 1551 K.p.

 

 Joanna Skrobisz

 

Więcej prawnych pytań i odpowiedzi – GN nr 33-34 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 33-34/2020: