Jak gminy organizują dożywianie? NIK sprawdziła


Pieniądze, które gminy otrzymują od państwa na dożywianie dzieci, oznaczają realną pomoc dla wielu uczniów – tak wynika z raportu NIK pt. „Pomoc świadczona przez gminy osobom żyjącym w ubóstwie”

Najwyższa Izba Kontroli zbadała 21 ośrodków pomocy społecznej w siedmiu województwach, by sprawdzić, czy działania lokalnych władz mające ograniczyć ubóstwo na ich terenie były skuteczne.

Według NIK po trzech latach znaczącego spadku ubóstwa w Polsce w 2018 r. doszło wyhamowania tego procesu. Jak pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, w porównaniu z 2017 r.:

* poziom ubóstwa skrajnego (minimum egzystencji) wzrósł z 4,3 proc. do 5,4 proc. mieszkańców Polski;

* poziom ubóstwa relatywnego (granica ubóstwa to 50 proc. kwoty, którą w ciągu miesiąca przeciętnie wydają gospodarstwa domowe) wzrósł z 13,4 proc. do 14,2 proc. osób;

* poziom ubóstwa ustawowego (dotyczy osób, których dochód, zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej, uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego) wzrósł z 10,7 proc. do 10,9 proc. osób.

Kontrolerzy opisują m.in. efekty działania programów mających pomóc uczniom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji. Z raportu wynika, że wszystkie skontrolowane gminy wywiązywały się z obowiązku dożywiania dzieci – chodzi m.in. o programy osłonowe w ramach rządowych programów „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020” oraz „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.(…)

 

Piotr Skura

 

Więcej – GN nr 33-34 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 33-34/2020: