Raport NIK. Samorządy lekceważą walkę z wadami postawy u uczniów


Duża część gmin problemy związane z profilaktyką wad postawy przerzuca na szkoły, a te narzekają na kiepską współpracę z rodzicami

 

 

Do takich wniosków doszła Najwyższa Izba Kontroli w raporcie na temat profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży w szkołach publicznych. Izba przypomniała, że poważne zaburzenia układu ruchu mogą dotyczyć od 10 do 15 proc. dzieci. Według Zakładu Ochrony i Promocji Zdrowia i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka 90 proc. dzieci w Polsce ma wady postawy (głównie kręgosłupa, stóp i kolan). Ośrodek Rozwoju Edukacji oszacował, że wady postawy ma ok. 50-60 proc. dzieci w wieku rozwojowym, a według Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zniekształcenie kręgosłupa zdiagnozowano u ponad 17 proc. dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Zdaniem NIK w tej sytuacji kluczowa jest pomoc, jaką uczniowie mogą otrzymać w szkole. Niestety, nie jest z tym najlepiej. To na władzach gmin spoczywa obowiązek rozpoznania potrzeb zdrowotnych mieszkańców, ale tylko cztery z 10 skontrolowanych gmin przeprowadziły diagnozy stanu zdrowia mieszkańców, a tylko w jednej gminie zaplanowano działania związane z profilaktyką wad postawy uczniów.(…)

 

Piotr Skura

 

Więcej – GN nr 33-34 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 33-34/2020: